Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друк.)
ISSN 2410-776X (Online)

cover biotech acta general

Biotechnologia Acta Т. 16, № 4 , 2023
С. 49-58., Бібліограф. 26 Engl.
УДК: 582.28:577.181
DOI:  https://doi.org/10.15407/biotech16.04.050

Повний текст: (PDF, in English) 

МОЛЕКУЛЯРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ МАКРОГРИБА ДО Trametes sanguineus (L.)

Sukumar Dandapat1, Manoj Kumar2, Rohit Srivastava1, Manoranjan Prasad Sinha1

1 Department of Zoology, Ranchi University, Jharkhand, India
2 Department of Zoology, St. Xavier’s College, Ranchi, Jharkhand, India

Мета. Молекулярна ідентифікація Pycnoporus sanguineus, раніше морфологічно визнаного гриба, була проведена для визначення антибактеріальної активності щодо патогенних бактерій Staphylococcus aureus і Salmonella typhi.

Методи. Фрагмент ділянки D2 28S рДНК ампліфікували за допомогою ПЛР, секвенували та проводили BLAST з використанням консенсусної послідовності. Для побудови філогенетичного дерева використовували максимальний бал ідентичності. Для вивчення антибактеріальної активності застосовували дифузію в агарі.

Результати. Було проведено секвенування ПЛР-амплікону на 700 парах основ і згенеровано 616 пар основ ділянки D2 гена великої субодиниці. 100 бласт-попадань на ділянку D2 гена LSU показали схожість із Trametes sanguineus voucher PRSC95 (номер доступу GenBank: JN164795.1) на основі гомології нуклеотидів і філогенетичного аналізу. Антибактеріальний скринінг показав, що сирий екстракт має вищу активність щодо Staphylococcus aureus із зоною інгібування від 3 мм до 13 мм і мінімальною інгібіторною концентрацією 100 мкг порівняно з Salmonella typhi. Salmonella typhi мала зону інгібування від 5 мм до 15 мм і мінімальну інгібіторну концентрацію 200 мкг.

Висновок. Згідно з отриманим результатом морфологічно ідентифікований гриб Pycnoporus sanguies можна віднести до Trametes sanguine, і його можна використовувати для виготовлення антибактеріальних засобів.

Ключові слова: макрогриби. Trametes, ПЛР, філогенетичний аналіз, антимікробна активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023