Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друк.)
ISSN 2410-776X (Online)

cover biotech acta general

Biotechnologia Acta Т. 16, № 2 , 2023
С. 43-48., Бібліограф. 16 англ..
УДК: 602.6:577.213.3:577.112:582.926.2:633.15
https://doi.org/10.15407/biotech16.04.044

Повний текст: (PDF, in English) 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТРАНСГЕНА ЗЕЛЕНОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ПРОТЕЇНУ МЕТОДОМ ПЛР У РОСЛИНАХ ТЮТЮНУ ТА КУКУРУДЗИ

І.О. Нітовська 1*, Д.Ю. Палеха  2, Б.В. Моргун  1

1Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
2ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ ім. Тараса Шевченка, Україна

Метою роботи було виявити ген зеленого флуоресцентного протеїну (gfp) різних модифікацій у трансгенних рослинах тютюну та кукурудзи методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Методи. Виділення сумарної ДНК, ПЛР, електрофорез ДНК в агарозному гелі, біоінформатичні методи.

Результати. Під час аналізу методом ПЛР ДНК тютюну і кукурудзи на присутність гена gfp дикого типу або мутантного S65Tpgfp використовували три пари праймерів. Пара праймерів gfp1F-gfp1R взаємодіяла лише з геном gfp дикого типу. За допомогою праймерів gfp2F-gfp2R можна було виявляти ген gfp різних модифікацій як у геномі тютюну, так і кукурудзи. Пара праймерів gfp3F-gfp3R взаємодіяла з модифікованим геном S65Tpgfp, що знаходився в ДНК тютюну, але не кукурудзи.

Висновки. Верифіковано праймери для детекції гетерологічного гена gfp, які є як вузько специфічними (можна виявити лише одну модифікацію гена), так і універсальними (можна виявити більше однієї модифікації гена). Показано, що пара праймерів gfp2F-gfp2R є універсальною для виявлення гена gfp методом ПЛР як у рослин тютюну, так і кукурудзи.

Результати, отримані за допомогою gfp2F-gfp2R надійно відтворюються, тому ця пара праймерів рекомендаується для загального застосування.

Ключові слова: gfp, S65Tpgfp, Zea maize L., Nicotiana tabacum L., ПЛР, виявлення трансгена, молекулярні маркери

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023