Оберіть свою мову

Політика відкритого доступу

Biotechnologia Acta є журналом відкритого доступу, що означає, що весь вміст є безкоштовним для користувача чи його/її установи. Остаточна опублікована версія будь-якої статті постійно та безкоштовно доступна в Інтернеті, щоби будь-хто міг її прочитати під час публікації. Усі статті можна безкоштовно переглядати, читати, завантажувати та друкувати. Політика Biotechnologia Acta полягає в тому, що на публікацію статей не існує національних, расових, релігійних, політичних чи інших обмежень. Вміст журналу ліцензується Ліцензійною угодою у форматі CC BY, за яким читачі Biotechnologia Acta можуть поширювати, реміксувати, налаштовувати, редагувати, вносити виправлення та використовувати статті навіть у комерційних цілях за умови, що вони посилаються на оригінальне творіння.

Девіз журналу Biotechnologia Acta полягає в просуванні бездоганної, неупередженої дослідницької інформації та даних, зберігаючи максимальну прозорість і дотримуючись уже встановлених міжнародних стандартів публікації.

Публікація в журналі Biotechnologia Acta відповідає наступним умовам:

Автор(и) і власник(и) авторського права надають усім користувачам безкоштовне, безвідкличне, всесвітнє, постійне право доступу та ліцензію на копіювання, використання, розповсюдження, передавання та публічний показ роботи, а також на створення та розповсюдження похідних робіт у будь-який цифровій формі для будь-якої відповідальної мети за умови належного зазначення авторства, а також права на створення друкованих копій для особистого використання.

Повна версія роботи та всі додаткові матеріали, включаючи копію дозволу, як зазначено вище, у відповідному стандартному електронному форматі зберігаються відразу після первинної публікації принаймні в одному онлайн-сховищі, яке підтримується академічною установою, науковим товариством, урядовою установою або іншою добре відомою організацією, для можливості необмеженого розповсюдження, взаємодії та довгострокового архівування журналу.

На практиці ми вважаємо, що наша політика відкритого доступу принесе користь Biotechnologia Acta та зовнішньому дослідницькому співтовариству, спряючи нашим дослідникам вільно ділитися своєю роботою, і це дозволить Biotechnologia Acta створити повне, комплексне та доступне сховище наших публікацій.