Оберіть свою мову

Порядок рецензування рукописів статей у журналі «Biotechnologia Acta»

1. Рецензування  рукописів наукових статей проводиться з метою підтримання високого наукового рівня журналу «Biotechnologia Acta» та відбору найбільш цінних та актуальних наукових праць.

2. Журнал «Biotechnologia Acta» використовує Single-Blind Peer Review:
• рецензент знає особисту інформацію автора/авторів;
• автор/автори не знає/не знають особисті дані рецензента.

3. Надіслані до редакції наукові статті проходять первинний контроль щодо повноти і правильності їх оформлення та відповідності Правилам для авторів, викладеним на сайті.

5. Виконавчий редактор визначає двох або більше зовнішніх рецензентів для наданої статті.
• Рецензенти повинні бути відомими експертами в темі представленого рукопису та мати публікації в галузі досліджень.

6. Після експертної оцінки наукової статті рецензент дає письмову рекомендацію за формою рецензії, розробленою та затвердженою редакцією, і може:
• рекомендувати статтю для розміщення;
• рекомендувати статтю до публікації після авторського доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень і побажань;
• не рекомендує статтю для розміщення.

Якщо рецензент рекомендує статтю для розміщення після доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує статтю до публікації, у рецензії має бути зазначено причину такого рішення.

7. При рецензуванні наукових статей рецензенти зобов’язані:
• звернути особливу увагу на актуальність наукової проблеми, порушеної в статті;
• охарактеризувати теоретичне та прикладне значення виконаного дослідження;
• перевірити правильність наведених математичних розрахунків, графіків, рисунків;
• оцінити, наскільки висновки автора співвідносяться з існуючими науковими концепціями;
• звертати увагу на дотримання авторами правил наукової етики, правильність посилань на літературні джерела.

Необхідним елементом рецензії має бути оцінка рецензентом особистого внеску автора у вирішення проблеми, що розглядається.

У рецензіях доцільно відзначати відповідність стилю, логіку та наявність наукової новізни, а також робити висновки щодо достовірності та обґрунтованості висновків автора(авторів) у цій статті.

8. Наукові статті можуть надсилатися на доопрацювання із зазначенням таких причин:
• недостатня експертна кваліфікація з питань, що розглядаються в науковій статті;
• недостатньо високий рівень первинної експертної оцінки;
• гостра суперечність положень, висловлених у науковій статті.

9. Оформлена рецензія надсилається до редакції електронною поштою.

10. Редакція надсилає авторам копії рецензій (без зазначення прізвища рецензента) або мотивовану відмову редакції в публікації саме цього рукопису.