Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 cover biotech acta general

Biotechnologia Acta, Т. 16, № 4 , 2023
С. 22-29, бібліогр. 52, англ.
УДК: [578.8:57.083]:606
DOI: https://doi.org/10.15407/biotech16.04.022

Повний телст:(PDF, англ)

ВЕЗИКУЛОВІРУСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ БІОТЕХНОЛОГІЙ

Л.П.Бучацький, О.В.Залоїло1, І.А.Залоїло1, В. В. Недосєков2, Ю.П.Рудь1

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2 Royal Veterinary College, University of London, UK

Проведено аналіз результатів опублікованих експериментальних робіт, присвячених розробленню онколітичних та рекомбінантних вакцин проти емерджентних вірусних інфекцій на основі везикуловірусів. Застосування методів генетичної інженерії дозволяє підсилювати їхню імуногенність та онколітичний потенціал.

Мета: аналіз та узагальнення наявної інформації, присвяченої розробленням онколітичних та рекомбінантних вакцин проти емерджентних вірусних інфекцій на основі везикуловірусів.

Матеріали та методи. Підбір публікацій виконано за базами даних PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/) та Google Scholar (https://scholar.google.com/) опублікованих у 2010–2023 рр. У них висвітлено відомості про розроблення онколітичних та інших вакцин на основі везикуловірусів.

Результати. У статті детально описано застосування везикуловірусів як інструменту для створення вакцин. На платформі везикуловірусів створено високоактивні рекомбінантні вакцини, які здатні захищати людей від емерджентних вірусних інфекцій та будуть корисними в антираковій терапії.

Ключові слова: везикуловіруси, онколізис, рекомбінантні вакцини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023