Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 cover biotech acta general

Biotechnologia Acta, Т. 16, № 1 , 2023
С. 40-50, бібліогр. 36, англ.
УДК: 631.147.99
 DOI: https://doi.org/10.15407/biotech16.01.040

Повний телст:(PDF, англ)

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
В УКРАЇНІ

Н. З. Огородник 1, О. З. Сварчевська 2, О. В. Швед 3, Т. Купка 4

1 Львівський національний університет природокористування, Україна
2 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Україна
3Національний університет «Львівська політехніка», Україна
4Університет Ополє, Інститут Хімії, Польща

Стаття присвячена висвітленню стану й перспектив розвитку в Україні органічного виробництва. Представлено основні вимоги до виготовлення, класифікації та маркування органічної продукції тваринного і рослинного походження, наголошується на чинних правових засадах, якими керуються за її сертифікації та обігу, відображено ключові положення щодо оцінювання й регулювання у цій сфері діяльності, показано етапи удосконалення вітчизняної законодавчої бази органічного виробництва на шляху адаптації до європейських стандартів.Мета. Висвітлити стан та перспективи розвитку в Україні органічного виробництва й удосконалення законодавчої бази органічного виробництва на шляху адаптації до європейських стандартів.

Матеріали та методи. Методичний аналіз й абстрактно-логічний метод для узагальнення критеріїв оцінки становлення, розвитку та інтегрування вітчизняного органічного виробництва в структуру світового виробництва безпечної продукції тваринництва і рослинництва.

Результати. Детально описано розвиток органічного руху, який є перспективним важелем продовольчої безпеки України, і тому, відповідно, не припиняється робота з правового врегулювання діяльності вітчизняних виробників органічної продукції, вдосконалюється законодавство у напрямку запровадження на регіональному та національному рівнях ефективної державної підтримки цієї сфери. Звичайно, органічне виробництво кормів, тваринництво та рослинництво продовжуватимуть існувати паралельно з неорганічним виробництвом, але принципи та взаємозв’язки цих систем суттєво залежатимуть від наявності джерел енергії, наявності засобів захисту рослин, добрив, родючості ґрунту, догляду на збереження навколишнього природного середовища, забезпечення добробуту населення та його потреб у здоровому харчуванні. Також для відновлення агротехнічних угідь, очевидно, слід буде застосувати розмінування та біоремедіацію із застосуванням бактеріальної та фіторемедіації ґрунтів і водних ресурсів, а для цього після звільнення нашої держави необхідно повернення до мирного ведення народного господарства. Віримо у перемогу та відновлення України за допомогою союзних держав і людей доброї волі.

 

Ключові слова: органічна продукція, сертифікація, маркування, європейські стандарти, біоремедіація, правові засади регулювання органічного ринку.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023