Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 cover biotech acta general

Biotechnologia Acta, Т. 16, № 1 , 2023
С. 21-39, бібліогр. 49, англ.
УДК: 579/2
DOI: https://doi.org/10.15407/biotech16.01.021

Повний телст:(PDF, англ)

КОМБІНОВАНЕ КУЛЬТИВУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ: УТВОРЕННЯ НОВИХ МЕТАБОЛІТІВ З РІЗНОЮ БІОЛОГІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ

Т.П. Пирог1, 2, М.С Іванов1

1 Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
2 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

Останнім часом через надмірне та необґрунтоване використання антибіотиків антибіотикорезистентність стала найгострішою проблемою людства. Одним з ефективних підходів до відкриття нових вторинних антимікробних метаболітів є спільне культивування мікроорганізмів, за якого продуцент цільового продукту вирощується разом із конкурентними мікроорганізмами (індукторами), у відповідь на наявність яких відбувається активація мовчазних біосинтетичних генів штаму-продуцента і спостерігається підвищення біологічної активності синтезованих вторинних метаболітів та/або навіть утворення нових сполук. В огляді наведено сучасні дані літератури щодо спільного культивування продуцентів антимікробних сполук з конкурентними мікроорганізмами, результатом якого є синтез нових, не характерних для монокультур, метаболітів з антимікробною та цитотоксичною активністю. Під час спільного культивування грибів, бактерій, а також грибів з бактеріями спостерігається утворення нових антимікробних та протипухлинних метаболітів, які належать до алкалоїдів, фенілпропаноїдів, макролідів, полікетидів, циклопептидів, терпеноїдів, антрахінонів, стероїдів. Наведені дані свідчать про те, що комбіноване культивування мікроорганізмів є простим, дешевим та достатньо ефективним способом отримання нових метаболітів, перспективних для використання у медицині.

Ключові слова: спільне культивування, антимікробні препарати, протипухлинні агенти.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023