Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 cover biotech acta general

Biotechnologia Acta, Т. 16, № 1 , 2023
С. 5-20, бібліогр. 97, англ.
УДК: 577.1.
ВЩШЖ  https://doi.org/10.15407/biotech16.01.005

Повний телст:(PDF, англ)

КОМБІНОВАНА НАНОХІМІОТЕРАПІЯ НА ПРИКЛАДІ ДОКСОРУБІЦИНУ ТА КУРКУМІНУ

М.І. КАНЮК

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Мета. Огляд даних літератури щодо комбінованої нанохіміотерапії на прикладі двох препаратів – доксорубіцину (Dox) та куркуміну (Cur). Особливу увагу приділено використанню речовин із синергічними властивостями в одній наночастинці (НЧ), здатних проникати в живу клітину.

Метод комбінованої хіміотерапії нанопрепаратами дозволяє підвищити ефективність лікування. Техніка використання наноконтейнерів із синергічними препаратами в поєднанні із лігандами зменшує побічні ефекти хіміотерапевтичних препаратів.

Результати. Дані літератури свідчать про те, що застосування нанопрепаратів сприяє швидкому створенню та використанню синергітичних комбінацій, які цілеспрямовано доставляються до клітин-мішеней, зменшуючи дозування за рахунок точного націлювання. Перспективним напрямком наномедицини є створення багатофункціональних наноматеріалів на основі кількох активних препаратів із синергічними властивостямими, з одночасним використанням їх підсилювачів та стратегією активного націлювання. Ці структури дозволяють цілеспрямовано та контрольовано проникати лікарським сполукам у місця локалізації патологічних процесів, знижуючи токсичність препаратів для нормальних клітин.

Висновки. Комбінована хіміотерапія із використанням полімерів та наночастинок із лігандами, до складу яких входять синергічні препарати, спряє зменшенню побічних ефектів та дози хіміопрепаратів, а також подоланню множинної лікарської стійкості.

 

Ключові слова: Комбінована нанохіміотерапія, доксорубіцин, куркумін, синергізм, активне націлювання.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023