Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Biotechnologia Acta, Т. 14, № 6 , 2021
С. 53-59, бібліогр. 9, англ.
УДК: 577.112.7: 612.115
https://doi.org/10.15407/biotech14.06.0053

ОТРИМАННЯ ТА БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ КУЛЬТУРИ ТКАНИН Scutellaria baicalensis GEORGI

 О. О. Пороннік 1, Г. Ю. Мирюта 1, В. М. Аніщенко 2, Р. В. Іванніков 2, В. А. Кунах 1

1 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
2 Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, Київ

Мета. Отримати культуру тканин шоломниці байкальської S. baicalensis як можливого джерела біологічно активних сполук (БАС) із широким спектром фармакологічної дії.

Методи. Культура тканин рослин, фотоколориметричний метод, метод обернено-фазової високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ).

Результати. Отримано два стабільно продуктивні штами культури тканин (16SB3 та 20SB4) S. baicalensis із фрагментів корінців насіннєвих проростків на спеціально розробленому агаризованому живильному середовищі 5С01. Вихід сухої біомаси з 1 л цього середовища за пасаж (21-й день росту) для штаму 16SB3 становить 25–30 г, для штаму 20SB4 – 30–40 г. Загальний вміст флавоноїдів у сухій біомасі становив у перерахунку на рутин для штамів 16SB3 та 20SB4 – 0,6–0,9 та 0,7–0,9 мг/г відповідно, а вихід флавоноїдів – 18–27 та 21–36 мг/л живильного середовища відповідно. У дослідженій біомасі обох штамів виявлено БАС, властиві рослинам у природі, зокрема, флавоноїди вогонін, байкалеїн, необайкалеїн, скулкапфавон та їх похідні.

Висновки. Встановлено, що в біомасі двох отриманих нами штамів культури тканин S. baicalensis накопичуються ті самі БАС, зокрема, флавоноїди, що й у рослин у природі. Отримана культура тканин є перспективною як можливе джерело БАС шоломниці байкальської.

Ключові слова: Scutellaria baicalensis Georgi., культура тканин рослин, флавоноїди, клітинні штами – продуценти біологічно активних сполук.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021