Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Biotechnologia Acta, Т. 14, № 6 , 2021
С. 60-70, бібліогр. 24, англ.
УДК: 543.544+547.655.6+577.1
 https://doi.org/10.15407/biotech14.06.060

ОДНОЧАСНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ, КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ЕКСТРАКТІВ «БОРОДАТИХ» КОРЕНІВ РОСЛИН Artemisia annua ТА Artemisia tilesii

Н. Г. Кобилінська1, Т. А. Богданович2, В. П. Дуплій2, І. О. Пащенко3, Н. А. Матвєєва2

1 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України, Київ
2 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
3 Київський національний університет технологій та дизайну

Мета – дослідження профілів поліфенольних сполук в екстрактах «бородатих» коренів рослин Artemisia tilesii Ledeb. і A. аnnua L., аналітичне розділення і кількісне визначення компонентів.

Методи. «Бородаті» корені рослин вирощували in vitro на середовищі Мурасіге і Скуга. Високоефективна хроматографія з різними видами детектуваннями (тандемним квадруполь-часопролітним мас-спектрометром та діодно-матричним детектуванням) була використана для ідентифікації та кількісного визначення основних компонентів у складі етанольних екстрактів «бородатих» коренів.

Результати. У більшості зразків «бородатих» коренів рослин вміст флавоноїдів був вищим за вміст у коренях контрольних рослин. Показано наявність у етанольних екстрактах «бородатих» коренів рослин A. annua та A. tіlesii апігеніна (0,168 ± 0,003 мг/л і 0,178 ± 0,006 мг/л), кверцетина (0,282 ± 0,005 мг/л і 0,174 ± 0,005 мг/л), виявлено хлорогенову кислоту, кемпферол та інші флавоноїди.

Висновки. Розроблено методику ВЕРХ з діодно-матричним детектуванням для кількісного визначення основних компонентів в екстрактах «бородатих» коренів рослин, що характеризується широким діапазоном лінійності, високою чутливість (9,11 нг/мл ≤ LOQ ≤ 16,51 нг/мл), точністю та коректністю. Методика дозволяє робити одночасне визначення фенольних кислот та флавоноїдів з оптимальним часом і високою ефективністю. Розроблена методика може бути використана для аналізу екстрактів рослин різних видів.

Ключові слова: Artemisia tilesii, Artemisia аnnua, поліфеноли, флавоноїди, «бородаті» корені.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021