Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

      

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 3, 2020
С. 52-63, бібіиогр. 29, англ.
УДК: 616-056.52+615.322
https://doi.org/10.15407/biotech13.03.052

БІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПОЗИТНОЇ СИСТЕМИ ЛІМФОСІЛІКА НА ОСНОВІ ЗБОРУ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ТА НАНОКРЕМНЕЗЕМУ

 Г. В. Островська1, Т. В. Крупська2, Л. М. Пазюк1, Н. Е. Дзержинський1, В.В. Туров2

1ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ,
2Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Київ

Досліджено вплив нанокомпозитної системи на основі високодисперсного кремнезему та рослинної сировини з високим вмістом поліфенолів (добавка «Лімфосиліка») на цитофізіологічні особливості печінки в умовах розвитку метаболічного синдрому при моделюванні аліментарного ожиріння у щурів. Проводилися біохімічні дослідження сироватки крові та гістологічний аналіз тканини печінки. Показано, що висококалорійний раціон щурів протягом 100 діб призводить до розвитку окремих проявів ожиріння і метаболічного синдрому, які виражаються в збільшенні маси тіла і вісцерального жиру, розвитку початкових і середніх стадій паренхіматозної жирової дистрофії печінки зі зниженням морфологічних проявів синтетичної активності ядра, з незначними відхиленнями на біохімічному рівні. Введення фітокомпозиту з високим вмістом поліфенолів, а також флавоноїдів, терпенів полісахаридів не зумовлює патологічні зміни в організмі щурів, але в деяких випадках призводить до проявів «адаптаційного напруги» гепатоцитів печінки, як при стандартному раціоні, так і на тлі висококалорійного раціону. Показано позитивний вплив композитної системи на зниження частки вісцерального жиру (на 38%) в організмі щурів при стандартному раціоні харчування, а на тлі модельованого аліментарного ожиріння – нормалізація рівня білірубіну (зниження на 25% порівняно з аліментарним ожирінням) і його фракцій, зниження рівня холестролу та лужної фосфатази (в обох випадках на 19% порівняно з початковим ожирінням), підвищення глобулінових фракцій сироватки крові, протективну дію стосовно дистрофічних змін в тканині печінки.

Ключові слова: нанокомпозит, Лімфосиліка, нанокремнезем, щурі, аліментарне ожиріння, гепатоцити печінки, вісцеральний жир.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020