Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 3, 2020
С. 73-80, бібліогр. 17, англ.
УДК: 579.861.2+57.017.22
https://doi.org/10.15407/biotech13.03.073

АКТИВНІСТЬ in vitro АНТИБІОТИКА БАТУМІНУ У ВІДНОШЕННІ ДО БІОПЛІВОК Candida albicans

 Л. М.Чуркіна 1,  Н. Б. Перунова 2, О. В. Бухарін 2, О. В. Іванова 2,  Л. В..Ярошенко 2

1 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, м. Київ
2 Інститут клітинного і внутрішньоклітинного симбіозу УрВ РАН, м. Оренбург, РФ

Метою роботи було вивчити дію батуміну на штами Candida albicans і Candida krusei в планктонній та біоплівковій формі, а також одержати більш детальні відомості щодо впливу батуміну на формування біоплівки з використанням атомно-силової мікроскопії. Мінімальну інгібувальну концентрацію (МІК) батуміну досліджували відповідно до стандартів CLSI. Формування біоплівки вивчали фотометричним методом O’Toole за допомогою планшетного фотометра ELx808 (BioTek, USA) за довжини хвилі 630 нм.

Полікетидний антибіотик батумін має високу селективну активність стосовно стафілококів. Водночас антибіотик, що є неактивний стосовно дріжджів роду Candida (МІК 512 мкг/мл), показав інгібувальну дію на формування біоплівок у цих мікроорганізмів. Вплив батуміну на утворення біоплівки вивчали на типових і колекційних штамах C. albicans, C. Krusei та клінічних ізолятах. Присутність у середовищі 0,125 мкг/мл батуміну (1/2 МІК для стафілококів) знижувало утворення біоплівки у 55,6% досліджуваних штамів. Їхні значення варіювали для C. albicans від 1,5 до 3,9 УО, для C. krusei від 2,3 до 3,0. Батумін був ефективніший щодо штамів Candida з високими значеннями біоплівкоутворення.

Атомно-силова мікроскопія виявила якісні зміни в екзополімерному матриксі за дії батуміну, а також значне зменшення кількості адгезованих клітин, запобігаючи утворенню біоплівки C. albicans 127. Однак у C. albicans ATCC 24433 суттєвого зменшення числа адгезованих клітин у присутності антибіотика не спостерігалося.

Отримані за допомогою атомно-силової мікроскопії дані підтверджують здатність батуміну запобігати утворенню біоплівки у досліджуваних штамів, що дає змогу розглядати його як превентивний засіб при лікуванні інфекцій, які спричинені дріжджоподібними грибами роду Candida.

Ключові слова: батумін, Candida, біоплівка, атомно-силова мікроскопія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020