Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 3, 2020
С. 81-88, бібліогр. 15, англ.
УДК: 628.3
https://doi.org/10.15407/biotech13.03.081

ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ЛОКАЛЬНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД АНТИБІОТИКІВ

Саблій Л.А., Жукова В.С.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Метою роботи було дослідити процеси очищення виробничих стічних вод фармацевтичного підприємства та запропонувати ефективну технологію локального очищення таких стічних вод до вимог нормативних документів щодо скидання очищених стічних вод в систему водовідведення міста.

Для дослідження було використано модельні розчини цефуроксиму – антибіотика цефалоспоринового ряду, у дистильованій воді з  концентрацією 25 і 35 мг/дм3. Хімічне споживання кисню модельних розчинів, становило, відповідно, 90 і 120 мг/дм3. ХСК визначали за біхроматним методом (згідно з КНД 211.1.4.021-95. «Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах»).

Ефект зниження показника ХСК при коагуляції і відстоюванні стічних вод у випадку використання сульфату заліза ІІІ становив 79,2% і 75%,  що вище на 4,2?6,7% ніж при застосування сульфата алюмінію. Встановлено зміну показника ХСК стічних вод фармацевтичного підприємства за етапами їх очищення: «аерація – коагуляція сульфатом заліза ІІІ – відстоювання – окиснення – фільтрування». Після фільтрації ефект зниження показника ХСК становив 95,8–100 % при початкових значення 120 і 90 мг/дм3 відповідно. Розроблено технологію локального очищення стічних вод від антибіотиків, яка ґрунтується на послідовному використанні фізико-хімічних методів очищення та дозволяє видалити із стічних вод антибіотики і супутні їм речовини до вимог нормативних документів та відвести очищені стічні води в міську систему водовідведення.

Застосування фармацевтичними підприємствами розробленої технології локального очищення стічних вод  від антибіотиків та супутніх їм речовин призведе до забезпечення вимог скиду виробничих стічних вод у міську систему водовідведення, до суттєвого зниження небезпеки впливу антибіотиків на мікроорганізми активного мулу біологічних очисних споруд міста, до зменшення експлуатаційних витрат на досягнення гранично-допустимих скидів (ГДС) стічних вод у природну водойму.

Ключові слова: антибіотики, стічні води, очистка, фармацевтичні підприємства.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020