Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 3 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 3, 2016;  
https://doi.org./10.15407/biotech9.03.023
С. 23-36, бібліогр. 76, англ.
УДК: 577.1:547.979.4:60-022.532

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КУРКУМІНУ В НАНОБІОТЕХНОЛОГІЇ

М. І. Канюк

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Метою роботи було узагальнення даних літератури стосовно перспективи використання куркуміну в біотехнології як компонента для створення біологічно активних нанокомплексів із протизапальною та антиоксидантною активністю. Наголошується, що їхня ефективність залежить від розчинності у водному середовищі та зменшення швидкості метаболізму в організмі. Сучасним напрямом є розроблення методів створення гідрофільних наноструктур у складі з куркуміном для збільшення часу його біологічної дії. Найбільш перспективними у цьому сенсі є наноструктури з діоксидом кремнію, полілізином, полі (молочно- когліколевою кислотами) та з іонами металів. Для ефективного використання мультикомпонентних гібридних наночастинок необхідним є обґрунтування особливостей сумісного застосування компонентів, що входять до їхнього складу. Практичне завдання полягає у створенні та вивченні функціональних властивостей таких комбінованих нанокомплексів. Використання комплексів куркуміну з іонами металів сприяє розчинності його у воді та збільшенні ефективності біологічної дії. Ці комплекси мають специфічні характеристики залежно від природи іона металу. Перспективним є створення комплексних біосумісних нанокомплексів на основі куркуміну та підсилювачів його дії – відомих лікарських препаратів. Такі багатофункціональні нанокомплекси сприятимуть цілеспрямованому доставленню лікарських засобів у місця локалізації патологічних процесів та зменшенню побічної дії ліків.

Ключові слова: куркумін, мультикомпонентні нанокомплекси.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016