Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 3 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 3, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.03.007
С. 7-22, бібліогр. 69, англ.
УДК: 759.873.088.5:661.185

МІКРОБНІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ЯК АНТИАДГЕЗИВНІ АГЕНТИ

/Т. П. Пирог, І. В. Савенко, Д. А. Луцай

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Наведено дані літератури останніх років щодо здатності поверхнево-активних речовин, синтезованих бактеріями (Pseudomonas, Lactobacillus, Bacillus) та грибами (Candida, Trichosporon, Saccharomyces), не лише запобігати адгезії мікроорганізмів на різних матеріалах, а й руйнувати утворені на них біоплівки. Обговорюється перспектива використання мікробних поверхнево-активних речовин для унеможливлення колонізації патогенами абіотичних і біотичних поверхонь, яка є однією з причин виникнення і поширення інфекційних захворювань. Подано результати власних досліджень авторів стосовно антиадгезивних властивостей поверхнево-активних речовин, синтезованих Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Nocardia vaccinni IMB B-7405 та Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017.

Ключові слова: поверхнево-активні речовини мікробного походження, адгезія мікроорганізмів, руйнування біоплівки.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016