Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 1, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.01.048
С. 48-54, бібліогр.21, англ.
УДК: 579.63:577.2

ТЕСТ-СИСТЕМИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ КОРОЗІЙНО-АГРЕСИВНИХ СУЛЬФАТРЕДУКУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ПЛР В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Д. Р. Абдуліна 1, Л. М. Пуріш 1, Г. О. Іутинська 1, М. М. Нікітін 2, О. Г. Голіков 2

1 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2 ТОВ «ГенБіт», Російська Федерація, Москва

Методом ПЛР в режимі реального часу з’ясовували можливість створення тест-систем для специфічної детекції корозійно-агресивних сульфатвідновлювальних бактерій. Метод виявлення цих бактерій базується на визначенні функціональних генів, що кодують ключові ензими шляхів дисиміляційної сульфатредукції, зокрема α-субодиницю дисиміляційної сульфітредуктази  dsrA. Встановлено, що із шести розроблених тест-систем специфічність виявили три на основі родів Desulfotomaculum, Desulfovibrio, Desulfobulbus. У найбільш корозійно-агресивного штаму Desulfovibrio sp. УКМ B-11503 ген dsrA виявлявся ефективніше, пороговий рівень визначення становив 20,0 циклів, для менш агресивного Desulfovibrio sp. УКМ B-11504 – 28,1, а для Desulfotomaculum sp. УКМ B-11505 та Desulfomicrobium sp. УКМ B-11506 – 24,9 і 23,1 відповідно. Ці тест-системи дають змогу швидше й ефективніше виявляти корозійно-агресивні сульфатредукувальні бактерії, що може слугувати основою для їх моніторингу з метою виявлення осередків корозії на об’єктах із підвищеною техногенною небезпекою.

Ключові слова: сульфатвідновлювальні бактерії, гени дисиміляційної сульфатредукії, тест-системи, ПЛР в режимі реального часу.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016