Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 1, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.01.038
С. 38-47, бібліогр. 27, англ.
УДК: 873.088.5:661.185

ВПЛИВ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ НА АНТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН Nocardia vaccinii ІМВ В-7405

Т. П. Пирог 1, 2, К. В. Панасюк 1, Л. В. Никитюк 1, Г. О. Іутинська 2

1 Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
2 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Метою роботи було дослідження антимікробної дії поверхнево-активних речовин, синтезованих за різних умов культивування Nocardia vaccinii ІМВ В–7405, щодо фітопатогенних бактерій родів Pseudomonas, Xanthomonas і Pectobacterium. Їхні антимікробні властивості визначали у суспензійній культурі за методом Коха, а також за показником мінімальної інгібуючої концентрації. Поверхнево-активні речовини екстрагували з супернатанта культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2:1). Встановлено, що антимікробні властивості залежали від природи джерела вуглецю в середовищі (рафінована, а також відпрацьована після смаження картоплі та м’яса соняшникова олія, гліцерол), тривалості культивування (5 і 7 діб), ступеня очищення (супернатант культуральної рідинии, розчин поверхнево-активних речовин) і типу тест-культур. Максимальну антимікробну дію виявляли розчини поверхнево-активних речовин, синтезованих мікроорганізмом  на відпрацьованій олії після смаження картоплі (зниження виживання фітопатогенних бактерій на 50–95%), а також утворюваних упродовж 7 діб культивування штаму ІМВ В–7405 на всіх досліджуваних субстратах (мінімальна інгібуюча концентрація 7–40 мкг/мл, що в кілька разів нижче, ніж у речовин, синтезованих упродовж 5 діб). Результати є перспективними для розроблення екологічно безпечних біопрепаратів для контролю чисельності фітопатогенних бактерій.

Ключові слова: Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, поверхнево-активні речовини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016