Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 5, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.05.078
С. 78-85, бібліогр. 21, англ.
УДК: 577.151:582.28

УТВОРЕННЯ ПОЗАКЛІТИННИХ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ МІКРОСКОПІЧНИМИ ГРИБАМИ

 С. О. Сирчін, О. С. Харкевич, А. К. Павличенко, О. М. Юр’єва, Л. Т. Наконечна, Ю. С. Неклева, І. М. Курченко

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Метою роботи було провести скринінг серед мікроскопічних грибів на здатність утворення комплексу целюлозолітичних ензимів та визначити вплив на цей процес деяких індукторів. Целюлозолітичну та ксиланазну активність визначали на редукуючих цукрах з використанням реактиву на основі динітросаліцилової кислоти, β-глюкозидазну активність – за гідролізом паранітрофеніл-β-D-глюкороніду. Ензимні препарати одержували осадженням сульфатом амонію. Встановлено, що з 32 досліджених штамів мікроскопічних грибів 14 синтезують комплекс целюлозо- та ксиланолітичних ензимів. Максимальну активність виявляють штами Fusarium sp. 5 та Fennellia sp. 2806. Із цих штамів отримано ензимні препарати з високою ендо-, екзоглюканазною, ксиланазною та β-глюкозидазною активністю. Штами Fusarium sp. 5 та Fennellia sp. 2806 є активними продуцентами ензимів целюлазного комплексу на природних субстратах. Встановлено, що індуктори целюлозолітичних ензимів у Fusarium sp. 5 та Fennellia sp. 2806 відрізняються від індукторів у Trichoderma reesei.

Ключові слова: мікроскопічні гриби, ендоглюканаза, екзоглюканаза, ксиланаза, β-глюкозидаза.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008