Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 1, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.01.087
С. 87-92, Бібліогр.13, укр.
УДК: 621.318.4:616

МЕХАНОМАГНІТНИЙ РЕАКТОР ДЛЯ АКТИВАЦІЇ ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ

Орел В. Е. 1, 2, Рихальський О. Ю. 1, 2, Шевченко А. Д.3, Кондратова Ю. А.4,
Бурлака А. П.5, Лукін C. М.5, Щепотін І. Б.1

1Національний інститут раку МОЗ України, Київ
2Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
3Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ
4ПАТ «Фармак», Київ
5Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кравецького НАН України, Київ

Використання механомагнітохімічної активації дає змогу підвищити концентрацію парамагнітних центрів (вільних радикалів) у протипухлинному препараті, наприклад доксорубіцині, що уможливлює безпосередній вплив на його магнітні властивості під дією зовнішнього електромагнітного поля і, як результат, поліпшення магнітної чутливості та протипухлинної активності. У роботі викладено принципи конструкції та роботи механомагнітного реактора для реалізації цієї технології, що полягає у комбінації впливу механомагнітохімічної активації та електромагнітного опромінення. Досліджуючи вплив механомагнітохімічної активації на доксорубіцин, використовували методи вібраційної магнітометрії, спектроскопії електронного парамагнітного резонансу та високоефективної рідинної хроматографії.

Результати проведених досліджень показали, що в конструкції механомагнітного реактора доцільно використовувати генератор електромагнітного поля із синусоїдальною формою сигналу, робочі камери з капролактану, фторопласту або з органічних матеріалів із металевими вставками, а також робочі тіла зі сталі або агату залежно від необхідних магнітних властивостей доксорубіцину. Під впливом механомагнітохімічної активації доксорубіцин, який є діамагнетиком, набуває властивостей парамагнетика, не змінюючи розподілу g-фактора у спектрах електронного парамагнітного резонансу. Одержані результати свідчать про перспективу використання технології механомагнітохімічної активації доксорубіцину в терапії злоякісних новоутворень, зокрема її цілеспрямованого застосування у разі нанорозмірних магнітних структур та зовнішнього електромагнітного опромінення.

Ключові слова: вільні радикали, доксорубіцин, механомагнітохімічна активація.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014