Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 1, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.01.093
С. 93-99, Бібліогр.27, рос.
УДК: 582.232/275.082.26

ВПЛИВ ЕТАНОЛУ НА СКЛАД ТА ВИХІД БІОМАСИ Dunaliella viridis TEODOR. ЗА КВАЗІНЕПЕРЕРВНОГО КУЛЬТИВУВАННЯ

 Божков А. І., Мензянова Н., Сисенко Є. І.

НДІ біології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

Досліджували вплив етанолу (кінцева концентрація 0,3 і 0,5 %) на вихід біомаси, її склад (вміст нуклеїнових кислот, протеїнів, ліпідів, хлорофілів a і b, ?-каротину і екзополісахаридів) та морфологію клітин Dunaliella viridis у режимі квазінеперервного культивування. Виявлено, що додавання до середовища культивування етанолу до кінцевої концентрації 0,3 % збільшувало вихід у 2 рази порівняно з ква зінеперервним культивуванням без етанолу і в 2,5 раза порівняно з накопичувальним культивуванням. Збільшення концентрації етанолу в середовищі до 0,5 % зменшувало вихід біомаси Dunaliella viridis порівняно з концентрацією 0,3 %. Етанол збільшував вихід екзополісахаридів у середовищі та змінював морфологію і рухливість клітин Dunaliella viridis.

Ключові слова: біомаса D. viridis, вплив етилового етанолу, квазінеперервне культивування.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014