Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

1 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 1, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.01.100
С. 100-109, Бібліогр.18, укр.
УДК: 541.18:542.8:577.352

АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ МІКРООРГАНІЗМІВ ТА КОЛОЇДНОГО СРІБЛА

 Войтенко О. Ю., Подольська В. І., Грищенко Н. І., Ульберг З. Р., Якубенко Л. М.

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, Київ

Досліджено антимікробні властивості комплексних матеріалів, що містять ультрадисперсні частинки срібла, сформовані безпосередньо в клітинних стінках культур Candida albіcans, Escherichia сolі, Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus. Комплексний матеріал на основі псевдомонад виявився активнішим стосовно грампозитивних бактерій, на основі дріжджоподібних грибів — щодо кишкової палички. Після оброблення клітин-матриць у гіпертонічному розчині або шляхом кислотного гідролізу антимікробні властивості комплексних матеріалів зростали на 20–40%. Проби клітин з інкорпорованим сріблом у суміші з антибіотиками підсилювали антимікробні властивості хлорамфеніколу, тетрацикліну, амоксиклаву відносно E. faecalis, а також антибіотиків пеніцилінового ряду (цефтриаксону, цефотаксиму, амоксициліну, амоксиклаву) стосовно E. coli в рідкофазному середовищі. Одержані дані можуть слугувати основою для створення нових антибактеріальних і фунгіцидних матеріалів на основі клітин, імпрегнованих ультрадисперсними речовинами.

Ключові слова: комплексні матеріали, ультрадисперсні частинки срібла, антибактеріальні властивості.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014