Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

1 2014 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 1, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.01.117
С. 117-122, Бібліогр.12, рос.
УДК: 576.3.085.23:577.325

НАНОЧАСТИНКИ ОКСИДУ ЄВРОПІЯ ЯК ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ МІТКИ КЛІТИННИХ КУЛЬТУР

 Павлович О. В.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків

Досліджували морфофункціональні характеристики клітин у культурах у присутності наночастинок Eu2О3 і особливості їх люмінесценції у клітинах, а також можливу токсичну дію в діапазоні концентрацій 6,8–340 мкг/мл на культури клітин ембріона свині та фібробласти людини в суспензії. Методом конфокальної сканувальної мікроскопії визначали локалізацію наночастинок Eu2О3 в клітинах фібробластів і перевивної лінії клітин ембріона нирки свині.

Встановлено, що наночастинки оксиду європію в концентрації 6,8 мкг/мл не спричинюють токсичної дії на клітинні культури, люмінесціюють у видимій ділянці спектра і тривалий час зберігаються в клітинах без істотного зниження інтенсивності світіння. За допомогою конфокальної сканувальної мікроскопії показано, що наночастинки не проникають у ядро клітини і локалізовані в цитоплазмі. Їх можна застосовувати як нанолюмінофори для мічення суспензій і клітинних культур.

Ключові слова: клітинна лінія СПЕВ, фібробласти, наночастинки, люмінофори.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014