Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 1, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.01.110
С. 110-116, Бібліогр. 17, укр.
УДК: 579.222: 547.979.8

ПОШУК ПРОДУЦЕНТІВ ПОЛІФЕНОЛІВ ТА ДЕЯКИХ ПІГМЕНТІВ СЕРЕД БАЗИДІОМІЦЕТІВ

 Федотов О. В., Велигодська А. К.

Донецький національний університет, Україна

Визначали загальний вміст поліфенолів, каротиноїдів та меланінів у карпофорах базидіоміцетів. Досліджено 50 видів, з яких 27 належать до порядку Polyporales і 23 — Agaricales. З метою визначення загального вмісту речовин фенольної природи застосовували спектрофотометричні методи: поліфенолів — у спиртових витяжках за модифікованою методикою Фоліна–Чокальтеу; меланінів — лужним гідролізом та розрахунком за калібрувальною кривою (за пірокатехіном); каротиноїдів — у ацетонових витяжках та за формулою Ветштейна. Статистичний і кластерний аналізи одержаних даних дали підставу виділити перспективні для біотехнологічного використання види базидіоміцетів. Максимальний загальний вміст поліфенолів, каротиноїдів і меланінів серед поліпоральних базидіоміцетів виявлено у видів Fomes fomentarius, Ganoderma applanatum, Ganoderma lucidum та Laetiporus sulphureus; агарикальних Fistulina hepatica, Flammulina velutipes, Pleurotus ostreatus, Stropharia rugosoannulata, Agrocybe cylindracea та Tricholoma flavovirens. Зазначені види базидіоміцетів виділено в чисту міцеліальну культуру для вивчення їхньої біосинтетичної активності.

Ключові слова: базидіоміцети, карпофори, поліфеноли, каротиноїди, меланіни.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014