Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 1, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.01.123
С. 123-130, Бібліогр.26, рос.
УДК: 547.953:615.012:665:372

ГЕПАТОПРОТЕКТОРНА ДІЯ БІОПРЕПАРАТІВ ЗІ ЗНЕЖИРЕНИХ ЛЕЦИТИНІВ СОЇ ТА СОНЯШНИКУ

 Дроздов О. Л.1, Шульга С. М.2, Адаб М.1, Глух І. С.2

1НДІ медико-біологічних проблем ДУ «ДМА» МОЗ України, Дніпропетровськ
2ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Київ

Наведено результати досліджень гепато протекторної дії біопрепаратів зі знежирених лецитинів сої та соняшнику за умов інтоксикації експериментальних тварин тетрахлорметаном. Аналіз результатів досліджень впливу біопрепаратів зі знежирених лецитинів сої і соняшнику на біохімічні та гістологічні показники, змінені за умов інтоксикації, дає підстави зробити висновок, що обидва біопрепарати сповільнювали ріст маси печінки тварин, активність трансаміназ, стимулювали регенерацію печінки за рахунок поліплоїдизації та гіпертрофії гепатоцитів, відновлювали балкову і часточкову будова органа, а також здійснювали контакти між гепатоцитами і венозними судинами. Вони також підвищували кількість двоядерних гепатоцитів, що свідчить про активацію процесів репарації за їх введення на фоні інтоксикації.

Ключові слова: лецитини, тетрахлорметан, гепатопротектори.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014