Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta
Т. 7, № 1, 2014

 1 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 1, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.01.080
С. 80-86, Бібліогр.25, укр.
УДК: 602.4:537.632: 576.3/.7

ФРАКЦІОНУВАННЯ КЛІТИННИХ ПОПУЛЯЦІЙ СУПЕРПАРАМАГНІТНИМИ ЧАСТИНКАМИ ІЗ ЗАДАНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПОВЕРХНІ

Луцик М. Д.1, Бойко Н. М.1, Мітіна Н. Є.2, Ключівська О. Ю.1, Луцик М. М.3,
Константинова Т. Є.4, Заіченко О. С.2, Стойка Р. С.1

1Інститут біології клітини НАН України, Львів
2Львівський національний політехнічний університет, Україна
3Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна
4Донецький інститут фізики та інженерії ім. О. О. Галкіна, Україна

Вивчено можливості застосування нових суперпарамагнітних частинок із біосумісною полімерною оболонкою і заданими функціональними властивостями для ідентифікації та ізолювання субпопуляцій специфічних клітин ссавців. Описано метод синтезу нанорозмірних частинок на основі заліза (ІІІ) оксиду (Fe2O3, магеміт) та покриття їх полімерною оболонкою, що містить реакційноздатні олігопероксидні групи, придатні для іммобілізації лігандів.

За допомогою суперпарамагнітних частинок з іммобілізованим на поверхні лектином арахісу — PNA — здійснено препаративне розділення популяції асцитних клітин лімфоми NK/Ly миші на PNA+ і PNAсубпопуляції.

В експериментах іншого типу вивчено поглинання частинок, опсонізованих протеїнами сироватки крові ембріонів корів, культивованими мишачими макрофагами лінії J774.2. Фракцію «навантажених» частинками макрофагів ефективно відділяли від «вільних» клітин за допомогою магніту. Одержані суперпарамагнітні частинки із функціоналізованою поверхнею є зручним інструментом для фракціонування клітинних популяцій незалежно від способу взаємодії частинок із клітинами шляхом зв’язування з поверхнею клітин або поглинанням їх клітинами.

Ключові слова: суперпарамагнітні частинки, фракціонування клітин, лімфома NK/Ly, макрофаги J774.2

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014