Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 3, 2010
С. 78-83, бібліогр. 26, англ.
ДК: 582.28 : 631.466

СПЕЦИФІЧНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНА З ХАЗЯЇНОМ РОЗГАЛУЖЕНОЇ МІКОРИЗИ, ЩОДО ЖИВИЛЬНОГО І ГІДРОЛОГІЧНОГО ГРАДІЄНТА ҐРУНТУ

А. Нальян, Дж. Ван Клей, К. Струп, О. Мартинова-Ван Клей

Науково-дослідний центр SFA, 7308 Hwy 59N, Nacogdoches, Техас, 75965, США

У роботі порівнювали склад грибкових угруповань розгалуженої мікоризи (AMF), що колонізують коріння двох споріднених нативних рослин, які ростуть на невеликому природному узгір’ї в лісі східного Техасу (США), залежно від нелінійного градієнта вологості. Для виявлення AMF у корінні Chasmanthium sessiliforum (Poir.) Yates і Callicarpa americana використовували ПЦР-ампліфікацію ділянки гена малої субодиниці рибосомної 18S РНК з Glomeromycota-специфічними праймерами. Продукти ПЦР досліджували за допомогою денатуруючого градієнтного гельелектрофорезу з метою отримання електрофоретичних профілів угруповань. При порівнянні профілів було виявлено достовірні відмінності

між угрупованнями AMF, пов’язані з належністю до двох хазяїв. Крім того, угруповання AMF, що колонізували C. sessiliforum, відрізнялися за положенням їх піку на нелінійному градієнті вологості.

Ключові слова: гриби розгалуженої мікоризи, Arbuscular mycorrhizal, денатуруючий градієнтний гель-електрофорез, DGGE, різновиди AMF, 18S рРНК, багатовимірний аналіз.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008