Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 3, 2010
С. 9-22, бібліогр. 51, укр.
УДК: 577.15, 577.114, 573.6

ТРАДИЦІЙНІ ТА БІОСЕНСОРНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ
МОНО- І ДИСАХАРИДІВ

В. М. Пэшкова, О. Я. Саяпына, О. О. Солдаткын, С. В. Дзядевич

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

В огляді описано найважливіші моно- та дисахариди, їхні фізико-хімічні властивості та застосування у харчовій промисловості. Проведено аналіз класичних методів якісного та кількісного визначення моно- та дисахаридів, виокремлено недоліки та переваги кожного із методів. Розглянуто переваги існуючих біосенсорів для визначення вуглеводів порівняно з традиційними методами аналізу.

Ключові слова: вуглеводи, традиційні методи визначення, біосенсори.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008