Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 3, 2010
С. 72-77, бібліогр. 16, рос
УДК: 576.371:611.018.46

ВИВЧЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ
В ОСТЕОГЕННОМУ ТА АДИПОГЕННОМУ НАПРЯМКАХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИНКІСТКОВОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ КЛОНАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Н. Г. Скоробогатова, Ю. О. Петренко, Н. О. Волкова, О. Ю. Петренко

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків

Досліджували імунофенотип та диференціювальний потенціал мезенхімальних стромальних клітин (МСК) кісткового мозку (КМ) людини. Виділення індивідуальних колоній дозволило дослідити колонієутворюючі та диференціювальні властивості клітин у межах окремих субпопуляцій. Клітини — похідні великих колоній виявляли високу здатність до експансії та індукованого мезенхімального диференціювання в остеогенному та адипогенному напрямках. Під час культивування в суміші остеогенного та адипогенного індуктивних середовищ МСК КМ переважно виявляли здатність до остеогенного диференціювання.

Ключові слова: кістковий мозок, мезенхімальні стромальні клітини, диференціювання.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008