Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2010

Ж-л «Біотехнологія» Т. 3, № 2, 2010
С. 33- 41, Бібліогр. 9, укр..
УДК 577.115.7:579.842.1/2


Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України, Харків
Результати порівняльних досліджень токсичності нативних і модифікованих комплексними сполуками германію або олова ліпополісахаридів (ЛПС) Rahnella aquatilis штамів 95U004, 95U011 і 96U035 свідчать, що внаслідок модифікації ЛПС комплексом германію (IV) з нікотиноїлгідразоном саліцилового альдегіду спостерігається зниження токсичності всіх досліджуваних ЛПС.
Взаємодія ЛПС із комплексом олова (IV) з нікотиноїлгідразоном саліцилового альдегіду зумовлювала зниження токсичності тільки ЛПС R. aquatilis 95U004. У процесі вивчення пірогенної дії нативних і модифікованих ЛПС не встановлено певної закономірності в дії модифікуючих речовин, більшість із яких спричинювали зниження пірогенної дії. Майже всі модифікації не впливали на антигенну активність ЛПС трьох досліджуваних штамів R. aquatilis 95U004, 95U011 і 96U035 як у гомологічних, так і в гетерологічних системах.Винятки становили модифікований комплексом олова (IV) з нікотиноїлгідразоном саліцилового альдегіду ЛПС R. aquatilis 95U004, який втратив серологічну активність щодо антисироватки до типового штаму R. aquatilis ATCC 33071, а також модифіковані комплексом германію (IV) з нікотиноїлгідразоном саліцилового альдегіду і комплексом олова (IV) з 2-амінобензоїлгідразоном саліцилового альдегіду ЛПС R. aquatilis 96U035, які втратили серологічну активність як з гомологічною, так і з гетерологічними антисироватками до інших представників третьої серогрупи.
 

Ключові слова: ліпополісахарид, Rahnella aquatilis, комплексні сполуки германію й олова, токсичність, пірогенність.


© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України,2008