Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2010

Ж-л «Біотехнологія» Т. 3, № 2, 2010
С. 19-32, Бібліогр. 60, рос..
УДК 631.811.98 75.117.2.577.2.08

ЗМІНЮВАННЯ ПОПУЛЯЦІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНО АКТИВНИХ ЦИТОПЛАЗМАТИЧНИХ мРНК У КЛІТИНАХ РОСЛИН ПІД ВПЛИВОМ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ БЕЗКЛІТИННИХ СИСТЕМ ПРОТЕЇНОВОГО СИНТЕЗУ

Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
State Enterprise «Interdepartmental Research-and Technological Center «Agrobiotech»
of National Academy of Sciences and Department of Health of Ukraine, Kyiv
 
У безклітинних системах протеїнового синтезу in vitro з проростків пшениці вивчено протеїнсинтезуючу активність полі(А)+РНК із зародкових осей проростків квасолі без та з обробленням регуляторами росту. Виявлено, що препарати мРНК, виділені з рослин зі стимульованим ростом як синтетичним (івіном), так і регуляторами природного походження (емістимом, біоланом), забезпечують вищий рівень біосинтезу протеїну порівняно з контролем. мРНК, що їх отримано з рослин зі стимульованим ростом природними регуляторами, характеризуються вищим потенціалом у стимуляції синтезу протеїну in vitrо, а також пролонгованою протеїнсинтезуючою активністю порівняно із синтетичним препаратом. Припускають, що зазначені відмінності інтенсивності й тривалості біосинтезу протеїну пов’язані з виявленою раніше різницею в популяціях мРНК з контрольних рослин та рослин зі стимульованим регуляторами ростом.

Ключові слова: безклітинні системи протеїнового синтезу з проростків пшениці, регулятори росту рослин, протеїнсинтезуюча активність мРНК in vitrо.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008