Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2010

Ж-л «Біотехнологія» Т. 3, № 2, 2010
С.  42 - 47, бібл. 8, укр..
УДК  577.152.34:577.151.5


Інститут мікробіології та вірусології НАН України, Київ
Проведено хімічний мутагенез штамму-продуцента еластолітичних ензимів Вacillus sp. 27 за допомогою N-метил-N’-нітро-N-нітрозогуанідину. Підвищена еластазна активність виявилась у 2,1% з 1 000 досліджених мутантних варіантів, а залишалася стабільною протягом 6 місяців лише у 7 варіантів. Рівень еластазної активності у відібраних варіантів був підвищений на 31–100% порівняно з вихідною культурою. Було встановлено, що один з отриманих мутантів Bacillus sp. 27(88м) відрізняється від вихідної культури за динамікою синтезу ензимів і за такими фізико-хімічними показниками, як залежність активності ензимного комплексу від кислотності середовища й температури. Було показано, що мутант синтезує лише одну серинову протеазу з еластолітичною дією, що має молекулярну масу 28,7 кДа. При цьому синтез цього ензиму збільшується вдвічі порівняно з батьківським штамом.
 

Ключові слова: Вacillus sp., еластаза, мутанти, N-метил-N'-нітро-N-нітрозогуанідин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України,  2008