Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

6 2022

Biotechnologia Acta, Т. 15, № 6 , 2022
С. 55-60, бібліогр. 19, англ.
УДК: 616-006.577.112
https://doi.org/10.15407/biotech15.06.055 

Повний текст: (PDF, англ.)

ЕКСПРЕСІЯ TLR4, IFN-γ, TGF-β ТА TNF-α В КЛІТИННІЙ ЛІНІЇ ДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНІ ЛЮДИНИ NCI-H69 ТА В ЦИСПЛАТИН-РЕЗИСТЕНТНОЇ СУБЛІНІЇ NCI-H69/CPR

І. Ступак1, О. Горбач2, О. Счачкова2, Н. Сенчило1, Є. Сингаївський1, М. Старшинова1, Л. Гарманчук1

1Навчально-науковий центр «Інститут біології і медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
2Національний інститут раку, Київ, Україна

Мета. Дослідити вплив тейхоєвої кислоти Staphylococcus aureus на експресію прозапальних цитокінів і TLR4 у клітинній лінії NCI-H69 дрібноклітинної карциноми легенів людини та резистентній до цисплатину сублінії NCI-H69/CPR.

Методи. Інкубацію клітин з тейхоєвою кислотою (1 нг/мл) проводили протягом 2 діб. Рівень експресії TLR4, TGF-β, INF-γ, TNF-α оцінювали методом ПЛР у реальному часі на 7500 Real-Time PCR System, використовуючи специфічні праймери та флуорохром SYBR Green. Реакцію зворотної транскрипції проводили за допомогою High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit за таких умов: 25 °C - 10 хвилин, 37°C - 120 хвилин і 85°C - 5 хвилин.

Результати. У культурі клітинної лінії NCI-H69 додавання тейхоєвої кислоти підвищувало експресію TLR4 у 1,3 рази, а IFN-γ – у 1,1 рази. Експресія TGF-β і TNF-α була знижена в 2,5 і 4,9 рази відповідно. У культурі клітинної лінії NCI-H69/CPR додавання тейхоєвої кислоти пригнічувало експресію всіх досліджуваних параметрів. Експресія TLR4 знижувалася в 4,2 рази, IFN-γ – в 1,4 рази. Експресія TGF-β і TNF-α була знижена в 1,6 і 1,2 рази. Наведені дані свідчать про те, що тейхоєва кислота бактеріального походження забезпечила ефект модуляції запального ефекту в культурі клітин раку легенів, чутливих і стійких до цисплатину.

Висновки. Тейхоєва кислота як ліганд TLR4 модулює експресію прозапальних і протизапальних цитокінів у культурі клітин дрібноклітинного раку легенів і пригнічує експресію TLR4 і всіх досліджених цитокінів у стійкій до цисплатину клітинній лінії NCI-H69.

Ключові слова: тейхоєві кислоти, толл-подібний рецептор, патоген-асоційовані молекулярні структури, запалення, цисплатин, хіміотерапія, протизапальні цитокіни.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022