Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

6 2022

Biotechnologia Acta, Т. 15, № 6 , 2022
С. 61-69, бібліогр. 22, англ.
УДК:57.088.3
https://doi.org/10.15407/biotech15.06.061

Повний текст (PDF, англ.)

СТАНДАРТИЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ПРОТЕЇНІВ КАЛІБРАТОРІВ ДЛЯ ІМУНОДІАГНОСТИЧНИХ ТЕСТ-СИСТЕМ ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕРІВ ТРОМБОФІЛІЇ

Дарія Корольова1, Мирослав Сирко1, 2, Євгеній Стогній1, Надія Дружина1, Тамара Чернишенко1, Генрієтта Гоголинська1

1 Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАНУ, Київ, Україна
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Найбільш точні лабораторні методи діагностики тромбофілії базуються на кількісному визначенні специфічних маркерів плазми крові, які виникають внаслідок активації коагуляційного каскаду. До основних таких маркерів належить розчинний фібрин та D-димер. Зміна концентрації цих маркерів може свідчити про зростання вмісту тромбіну та утворення розчинного олігомерного фібрину. Варто зазначити, що одночасне визначення маркерів тромбофілії дозволяє встановити кореляцію між накопиченням розчинного фібрину і фібринолізом та на сьогоднішній день забезпечується лише імуноферментним методом. Таким чином, використання імунодіагностичних тест-систем для визначення маркерів тромбофілії на сьогодні характризується високим рівнем актуальності. Важливими компонентами імунодіагностичних тест-систем є білки калібратори, стандартизація отримання яких відіграє ключову роль для точної побудови калібрувальних кривих та, як наслідок, отримання об’єктивних результатів.

Метою дослідження було розробити та стандартизувати методології отримання розчинного фібрину та D-димеру для їхнього подальшого використання як протеїнів калібраторів в імунодіагностичних тест-системах для визначення маркерів тромбофілії.

Матеріали та методи. Розчинний фібрин та D-димер виділяли із плазми крові людини шляхом висолювання фібриногену з подальшою полімеризацією фібрину тромбіном та гідролізом із використанням плазміну. Контроль якості отриманих протпротеїнів проводили за допомогою SDS-PAGE та турбідиметричних вимірювань із подальшою перевіркою протеїнів як калібраторів для визначення маркерів тромбофілії імуноферментним методом.

Результати. Отримані протеїни відповідають необхідним вимогам та можуть використовуватись як калібратори для імунодіагностичних тест-систем. Розчинний фібрин та D-димер перевірені на відсутність домішок за допомогою SDS-PAGE. Турбідиметричні вимірювання показали здатність до полімеризації розчинного фібрину та інгібування полімеризації D-димером.

Висновок. Стандартизовану методологію виділення розчинного фібрину та D-димеру можна використовувати для отримання протеїнових калібраторів для відповідних імунодіагностичних тест-систем.

Ключові слова: протеїни калібратори, тромбофілія, розчинний фібрин, D-димер, імунодіагностичні тест-системи.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022