Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

6 2022

Biotechnologia Acta, Т. 15, № 6 , 2022
С. 26-35, бібліогр.64 , англ.
УДК: 579.222
https://doi.org/ 10.15407/biotech15.06.026 

Повний текст: (PDF, англ.)


БІОСУРФАКТАНТИ: СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ, ВИРОБНИЦТВО

Январьов Є. Б., Гавриляк В. В.

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Поверхнево активні речовини використовують у багатьох сферах. Проте синтетичні ПАР чинять серйозний негативний вплив на довкілля, оскільки погано розкладаються і можуть накопичуватися в екосистемах. Мікробні біосурфактанти можуть бути альтернативою синтетичним поверхнево активним речовинам. Вони характеризуються різноманітною структурою, стабільні за критичних температур та рН. Їх можна отримувати з різноманітної відновлюваної сировини.

Мета: аналіз та узагальнення наявної інформації про основні характеристики та особливості синтезу поверхнево активних речовин мікробного походження.

Результати. У статті детально описано структуру таких найважливіших груп біосурфактантів мікробного походження, як рамноліпіди, трегалозоліпіди та софроліпіди, охарактеризовано їхні основні продуценти, а також сфери застосування. Обговорено відомості про основні шляхи синтезу біосурфактантів. Особливу увагу в огляді приділено факторам, які мають суттєве значення для культивування мікроорганізмів – основних продуцентів біосурфактантів.

Ключові слова: біосурфактанти, рамноліпіди, трегалозоліпіди, софороліпіди, біосинтез, культивування

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022