Оберіть свою мову

 

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

6 2022

Biotechnologia Acta, Т. 15, № 6 , 2022
С. 5-25, бібліогр. 115, англ.
УДК: 577.1.
https://doi.org/10.15407/biotech15.06.005  

Повний текст: (PDF. англ..)

МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОСИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ ДВОХ ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ БАРВНИКІВ, ДОКСОРУБІЦИНУ ТА КУРКУМІНУ

М.І. КАНЮК

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Використання багатофункціональних наносистем у медицині та наукових дослідженнях є актуальним.
Метою роботи було узагальнити дані літератури щодо перспектив створення та використання флуоресцентних двобарвникових наноконтейнерів, що уможливлює досліджувати розподіл флуоресцентних і нефлуоресцентних компонентів, значно прискорюючи вивчення та впровадження лікарських засобів у практиці. Особлива увага приділяється використанню в одній наночастці (НЧ) двох протилежних за якістю речовин, а саме, що мають гідрофобні та гідрофільні властивості, здатними проникати в живу клітину. Розуміння взаємодії НЧ з живими клітинами надзвичайно важливо, коли ці частинки використовуються для транспортування та доставлення до клітин нерозчинних і розчинних у водному середовищі ліків.
Доксорубіцин (DOX) - це водорозчинний препарат, який використовується в хіміотерапії раку. Повторне застосування DOX обмежене через виникнення звикання до препарата раковими клітинами (MDR). Куркумін (CUR) є одним із препаратів з різноманітними та дуже перспективними фармацевтичними ефектами, слаборозчинний у водному середовищі, а використання наноносіїв є ефективним способом значного підвищення його біодоступності.

Комбіноване застосування DOX и CUR викликає синергізм у дії лікарських засобів. DOX і CUR мають власну флуоресценцію, що дозволяє використовувати їх як багатофункціональні флуоресцентні наносистеми, наприклад, із міцелами Pluronic®, які мають гідрофобне ядро і добре зберігають CUR. Міцели Pluronic® дозволяють використати інші малорозчинні у воді лікарські препарати. Застосування флуоресцентного методу дає змогу спостерігати в часі нанорозмірну динаміку розподілу та стабільності лікарських засобів.

Висновки. Використовуючі флуоресцентний метод на прикладі двох барвників – DOX і CUR можна простежити етапи взаємодії навантажених DOX і CUR наночастинок з культивованими клітинами та вивільнення DOX і CUR з міцел або наночастинок, визначити їхню кількість і локалізацію в клітинних органелах або НЧ. Два або більше флуоресцентних барвників мають перевагу перед більш дорогими методами при вивченні проникнення та розподілу НЧ у живих препаратах. Перспективним напрямом у наномедицині є створення комплексних біосумісних багатофункціональних наноматеріалів на основі кількох активних препаратів з одночасним використанням їх підсилювачів та стратегією активного націлювання. Такі сучасні структури сприяють цілеспрямованому та контрольованому проникненню в клітини. Вони значно посилюють цілеспрямоване доставляння активних лікарських сполук до осередків патологічних процесів, зменшуючи токсичність ліків відносно нормальних клітин.

Ключові слова: багатофункціональні наносистеми, доксорубіцин, куркумін, синергізм, два флуоресцентних барвника.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022