Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

5 2022 200pxl gotovo

Biotechnologia Acta  Т. 15, No. 5, 2022
С. 24-30. Бібліогр. 40, англ.
УДК 615.014:615.456.3
 https://doi.org/10.15407/biotech15.05.024

 ВПЛИВ ЛІПІДНОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ВЛАСТИВОСТІ, ТЕХНОЛОГІЮ ТА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
ЛІПОСОМАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ

 Д. М. Пилипенко1, Г. С. Григор’єва2, Н. Ф. Конахович2, Ю. М. Краснопольський3

1Державний біотехнологічний університет, Україна, Харків
2Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України», Харків
3Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Ліпосомальні системи доставки ліків є прикладом застосування нанопрепаратів у медичній практиці. Інкапсуляція активних фармацевтичних інгредієнтів у ліпосомальні наночастинки дозволяє збільшити їх біодоступність та ефективність.

Мета. Стаття присвячена аналізу ліпідного складу розроблених в Україні ліпосомальних препаратів, його впливу на вибір технології одержання та контрольних параметрів.

Результати. Розглянуто ліпідний склад ліпосомальних препаратів, розроблених в Україна за останні роки. Проаналізовано переваги та недоліки природного фосфатидилхоліну як основного мембраноутворюючого ліпіду. Наведені дані щодо впливу аніонних фосфоліпідів та холестерину у складі ліпосомальної мембрани на стабільність ліпосомальних наночастинок та ступінь інкапсуляції активного фармацевтичного інгредієнту. Розглянуто основні технологічні етапи одержання ліпосом з гідрофільними та гідрофобними активними  фармацевтичними інгредієнтами. Визначено основні групи показників якості ліпосомальних лікарських форм.

Висновки. Ліпідна композиція визначає структуру та фізико-хімічні властивості ліпідної мембрани, механізм та ступінь інкапсуляції активного фармацевтичного інгредієнту, що суттєво впливає на фармакологічну ефективність ліпосомальних систем доставки ліків.

Ключові слова: нанобіотехнологія, система доставки ліків, ліпосомальний препарат, фосфоліпіди, аніонні фосфоліпіди, фосфатидилхолін, холестерин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022