Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Biotechnologia Acta  Т. 15, No. 5, 2022
С. 5-23. Бібліогр. 141, англ.
УДК: 581.6:582.37:631.5
https://doi.org/10.15407/biotech15.05.005

ВОДНІ ПАПОРОТІ РОДИНИ Salviniaceae
У ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ ТА ФІТОІНДИКАЦІЇ ЗАБРУДНЕНИХ ВОДОЙМ

Косаківська І.В., Веденичова Н.П., Щербатюк М.М., Войтенко Л.В., Васюк В.А.
Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Київ

Проблематика. Водні екосистеми зазнають значних стресових навантажень та виснаження через надходження забруднюючих речовин неорганічного та органічного походження, що створює серйозну загрозу для здоров’я людей. Програма ООН з навколишнього середовища визначила фіторемедіацію як ефективну екотехнологію видалення, детоксикації та іммобілізації полютантів за допомогою рослин. Папороті гідрофіти родини Salviniaceae належать до перспективних фіторемедіантів. Вони характеризуються високими темпами росту, стійкістю до несприятливих екологічних чинників, здатні адсорбувати полютанти, серед яких важкі метали. Види родів Salvinia та Azolla використовують для оцінки екологічно стану водойм та дослідження екотоксикологічних ефектів забруднюючих речовин.

Мета. Аналіз та узагальнення новітніх наукових результатів з використання видів  родини Salviniaceae для фіторемедіації та фітоіндикації забруднених водойм.

Результати. У цьому огляді ми навели ключову інформацію про новітні фітотехнології, серед яких фітодеградація, фітостабілізація, ризофільтрація, ризодеградація та фітоволатизація. Охарактеризували особливості росту і розповсюдження видів родів Salvinia та Azolla та представили актуальну інформацію щодо використання водних папоротей для очистки забруднених водойм від важких металів, неорганічних та органічних забруднювачів. Обговорили відомості щодо фізіологічних та молекулярних механізмів адаптації видів родів Salvinia та Azolla до токсичної дії полютантів різного походження. Окрему увагу ми зосередили на використанні водних папоротей родини Salviniaceae для контролю забруднення водойм.

Ключові слова: Salviniaceae, водні екосистеми, фіторемедіація, біоіндикація, органічні та неорганічні забруднювачі.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022