Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 5 2022 200pxl

Biotechnologia Acta  Т. 15, № 5, 2022
С. 64-70. Бібліогр. 13, англ.
УДК 616.72-002-074:
https://doi.org/10.15407/biotech15.05.064

ФІТОХІМІЧНІ СКЛАДОВІ ТА ПРОТИЛЕЙКЕМІЧНИЙ ЕФЕКТ ЕКСТРАКТУ Juniperus oxycedrus

Berfin Tugba TURAK1, Deniz İrem ACAR1, Seda KUSOGLU GULTEKIN1, İrem Gulfem ALBAYRAK1, Emine AKALIN2, Belkıs ATASEVER ARSLAN1

1 Department of Bioengineering, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Üsküdar University, Istanbul, Turkey.
2Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, İstanbul University, İstanbul, Turkey.

Мета: багато генетичних факторів і факторів навколишнього середовища можуть впливати на процес раку. Запобігти прогресуванню лейкемії можна, контролюючи шляхи, що включають такі механізми, як апоптоз і аутофагія. Вивчаючи літературу, є дослідження, які демонструють вплив різних видів ялівцю на різні лінії ракових клітин, включаючи клітини хронічного мієлоїдного лейкозу людини, але сигнальні шляхи, за якими вони діють, не повністю відомі. У цьому дослідженні було досліджено протипухлинну дію екстракту Juniperus oxycedrus на клітини хронічного мієлоїдного лейкозу людини К-562.

Метод: після обробки клітин екстрактом Juniperus oxycedrus було проведено аналіз цитотоксичності та експресії генів. Зміни в експресії Akt, члена сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR; каспаза 3, яка є одним з основних ефективних генів у шляхах регуляції апоптозу; і досліджено ген супресора апоптозу BCL-2, який є онкогеном.

Результати: Згідно з результатами тесту MTT, екстракт ялівцю оксицедрового показав приблизно 50% життєздатності клітин K-562 у всіх дозах. Найбільш відповідна доза екстракту плодів Juniperus oxycedrus у цьому дослідженні була визначена як 50 мкг/мл з урахуванням життєздатності клітин. Після аналізу експресії генів було виявлено, що експресія Akt зросла в 1,092 рази, експресія BCL-2 знизилася приблизно в 0,3 рази, а експресія каспази 3 зросла в 1,2 рази.

Висновки: Компоненти рослини Juniperus oxycedrus можуть мати апоптотичний ефект на клітини хронічного мієлоїдного лейкозу.

Ключові слова: Juniperus oxycedrus, лейкоз, апоптоз.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022

{