Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN2410-776X (Електронна версія)

 

Biotechnologia Acta  Т. 15, №. 3, 2022
С. 42-51. Бібліогр. 19, англ.
UDC:543+615:547.466
https://doi.org/10.15407/biotech15.03.043

 ВПЛИВ КИСЛОТНИХ ОСАДЖУВАЧІВ ПРОТЕЇНІВ НА СПЕЦИФІЧНІСТЬ РЕАКЦІЇ НІНГІДРИНУ З АМІНОКИСЛОТАМИ

 В. А. Топтіков, І. І. Романовська

Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, Одеса

Мета. Метою роботи було визначити вплив трихлороцтової (TCA) та перхлоратної (HClO4) кислот на результат реакції нінгідрину з різними амінокислотами.

Методи. Застосовували стандартний метод виявлення амінокислот з використанням нінгідринного реагенту. Оптичні спектри та густину продуктів реакції визначали спектрофотометрично.

Результати та висновки. Виявлено, що досліджувані кислоти змінюють спектральні характеристики продуктів нінгідринної реакції з амінокислотами. TCA суттєво знижує оптичну густину хромофорів, а HClO4 до того ж призводить до значного зміщення спектрів продуктів реакції у короткохвильову область. Винятком є реакція з проліном, у результаті якої у спектрі продуктів з’являється чітко виражений максимум: ? = 620 нм у присутності TCA та ? = 515 нм з HClO4. При цьому у присутності HClO4 реакція стає високоспецифічною щодо проліну.

Проаналізовано умови проведення нінгідринної реакції з проліном за додавання HClO4.

Пропонується спосіб високоспецифічного визначення проліну в присутності інших амінокислот.

Ключові слова: нінгідринна реакція, амінокислоти, пролін, трихлороцтова кислота, перхлоратна кислота.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022