Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta  Т. 15, №. 3, 2022
С. 52-57. Бібліогр. 19, англ.
UDC: 577.151:612.115
https://doi.org/10.15407/biotech15.03.052

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ АНТИКОАГУЛЯНТІВ НЕПРЯМОЇ ДІЇ

Д. С. Корольова1, О. В. Горницька1, В. А. Дєєв2, В. І. Гришук1, Т. М. Чернишенко1, Т. Н. Платонова1, В. О. Чернишенко1

1Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ
2Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова Національної академії медичних наук України, Київ

Лікування непрямими антикоагулянтами (антагоністами вітаміну К) потребує індивідуального підходу для контролю загального рівня протромбіну та накопичення його декарбоксильованих форм.

Мета. Оптимізувати метод моніторингу терапії непрямими антикоагулянтами.

Методи. Проведено аналіз 41 зразка плазми крові пацієнтів із серцево-судинною патологією. Використано методи лабораторної діагностики для визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ), протромбінового часу (ПЧ), екамулінового часу (ЕЧ), статистичний аналіз даних («Statistica 7»).

Результати. Тест АЧТЧ дав змогу виявити індивідуальну чутливість пацієнтів до непрямих антикоагулянтів. Зокрема, у 20 % пацієнтів виявлено зниження загального рівня протромбіну, що разом з накопиченням його декарбоксильованих форм призводить до розвитку кровотечі.

Індивідуальну нечутливість до дії антагоністів вітаміну К було визначено в 11% пацієнтів.

Висновок. Для контролю ефективності терапії непрямими антикоагулянтами нами розроблено тест, в якому як активатор протромбіну використано екамулін (протеаза з отрути Echis multisquamatis), який може активувати не тільки функціонально активний протромбін, але і його декарбоксильовані
форми. Застосування екамуліну одночасно з тромбопластином дає змогу визначати в плазмі крові вміст не тільки функціонально активного протромбіну, але й загального рівня протромбіну, що уможливлює контроль накопичення декарбоксильованого протромбіну.

Ключові слова: протромбін, вітамін К, непрямі антикоагулянти, тромболітична терапія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022