Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN2410-776X (Електронна версія)

 

Biotechnologia Acta  Т. 15, №. 3, 2022
С. 35-41. Бібліогр. 16, англ.
UDC: 547.361; 577.151.158
https://doi.org/10.15407/biotech15.03.035

ХІМІЧНИЙ МУТАГЕНЕЗ ШТАМУ-ПРОДУЦЕНТУ ЛІЗИНУ Brevibacterium SP. ІМВ В7447

Андріяш Г.С., Бейко Н.Є., Тігунова О.О., Шульга С.М.

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Київ

Мета роботи — отримати штам-продуцент із підвищеним накопиченням лізину за допомогою методу хімічного мутагенезу.

Методи. Для досягнення мети використовували метод оброблення хімічним мутагеном N-метил-N-нітро-N-нітрозогуанідином штаму-продуценту лізину з культивуванням отриманого клону тавизначенням накопичення лізину в колбах і біореакторі.

Результати. Встановлено оптимальні концентрації та час дії мутагену для одержання мутантних мікроорганізмів і відібрано клони з максимальним накопиченням лізину. Мутагенез проводили послідовно тричі. Як результат, отримано ауксотрофний за лейцином та треоніном штам-продуцент лізину Brevibacterium sp. IMB B7796 з максимальним накопиченням цільової амінокислоти.

Висновки. Отримано продуцент лізину Brevibacterium sp. IMB B7796, що продукував 65,0 г/дм3 лізину в біореакторі за умов періодичного культивування з підживленням. Штам Brevibacterium sp. IMB B7796 пропонується для створення на його основі генетично-модифікованого штаму з підвищеним накопиченням лізину і подальшим використанням в промисловій технології лізину.

Ключові слова: Brevibacterium sp., лізин, хімічний мутагенез, штам-продуцент.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022