Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Biotechnologia Acta, Т. 14, № 5 , 2021
С. 56-62, бібліогр. 31, англ.
УДК: 577.118
https://doi.org/10.15407/biotech14.05.056

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАРАТУ МАГНІЮ І ФОСФОРУ НА ОСНОВІ КАЗЕЇНУ

 Пальонко Р .І., Павлюк О. В., Арнаута О. В., Калачнюк Л. Г.

Національний Університет Біоресурсів і Природокористування України

Мета. Метою роботи було перевірити біодоступність розробленого комбінованого препарату магнію і фосфору на основі казеїну, ґрунтуючись на здатності гідролізуватися сумішшю травних ензимів підшлункової залози трипсином і хімотрипсином та можливість цитотоксичного впливу на культури клітин.

Методи. Для оцінювання біодоступності використовували гідроліз препарату сумішшю трипсину і хімотрипсину з подальшою детекцією продуктів гідролізу методом електрофорезу в поліакриламідному гелі. Для оцінювання цитотоксичних ефектів використовували стандартний МТТ-тест на культурах клітин МТ-4 і Namalva.

Результати. На основі даних електрофорезу було встановлено, що, незважаючи на хімічні модифікації природного казеїну, препарат на його основі характеризуються високою здатністю до гідролізу травними ензимами за тих самих умов, що і казеїн. Крім того, МТТ-тест показав, що препарат не має цитотоксичних властивостей по відношенню до клітинних ліній МТ-4 та Namalva.

Висновки. Оскільки негативних ефектів препарату, пов'язаних з його перетравністю і токсичністю, не виявлено, то рекомендовано продовжити вивчення його впливу на моделі in vivo.

Ключові слова: магній, фосфор, казеїн, хелат, гідроліз, культура клітин, цитотоксичність, МТТ реагент, NADH (нікотинамідаденіндинуклеотид).

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021