Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Biotechnologia Acta, Т. 14, № 5 , 2021
С. 63 ? 73, бібліогр. 26, англ.
УДК: 579.6.086.83:577
https://doi.org/10.15407/biotech14.05.063

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ ЗАКВАСКИ «VIVO ПРОБІОЙОГУРТ»

 І. М. Корнієнко, Л. С. Ястремська, Л. Ю. Полончук, М. М. Барановський

Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Молочнокислі бактерії відіграють ключову роль в мікроекології людини та біотехнологіях – формують органолептичні показники продуктів; підвищують харчову і біологічну цінність функціональних продуктів харчування. Природна стійкість до антибіотиків – один з важливих чинників, що визначають пробіотичні властивості лакто- та біфідобактерій.

Мета. З’ясувати антибіотикорезистентність функціонально-активних пробіотичних культур закваски «VIVO пробіойогурт» задля встановлення доцільності вживання кисломолочного продукту, виготовленого на її основі, під час антибіотикотерапії для підтримки та відновлення нормальної мікрофлори кишковика.

Методи: Для дослідження було обрано чисті культури молочнокислих бактерій (МКБ): (Lactobacillus delbrueckii ssp., L. аcidophilus, L. casei, L. rhamnosus, L. paracasei, Streptococcus thermophiles, Bifidobacterium lactis, B. infantis), які входять до складу закваски «VIVO пробіойогурт», якість якої підтверджено сертифікатами Міжнародної організації зі стандартизації ISO 9001:2008, а також ISO 22000:2005. Методика експерименту складалась із таких етапів: приготування поживних середовищ («Лактобакагар», «Біфідоагар», глюкозо-пептоне середовище), робочих розчинів антибіотиків, робочої суспензії МКБ, суспензії культур (лакто- та біфідобактерій), культивуванні МКБ на елективних поживних середовищах із додаванням антибіотиків та оцінюванні результатів досліджень. Визначення антибіотикорезистентності МКБ проводили методом подвійних розведень.

Результати: Використання такої методики дало змогу встановити мінімальну інгібувальну концентрацію (МІК) антибіотиків різних груп відносно МКБ. Результати досліджень оброблено за допомогою ліцензованої комп’ютерної програми Microsoft Excel.

Висновки. За результатами досліджень на предмет визначення МІК антибіотиків – бензилпеніцилін, азитроміцин, лінкоміцин, гентаміцину сульфат, цефтріаксон, норфлоксацин, амоксил, стрептоміцин, тетрациклін, еритроміцин відносно МКБ було встановлено, що лакто- та біфідобактерії закваски «VIVO пробіойогурт» можна віднести до умовно резистентних пробіотичних культур; кисломолочний продукт, виготовлений на основі цієї закваски, доцільно використовувати під час анnибіотикотерапії задля відновлення мікрофлори кишковика.

Ключові слова: антибіотикорезистентність, молочнокислі бактерії, мінімальна інгібувальна концентрація, закваска, пробіотики.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021