Оберіть свою мову

IISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 14, № 3, 2021
С. 22-29, бібліогр. 48, англ.
УДК: 57.047:57.022:57.043:57.044
https://doi.org/doi.org/10.15407/biotech14.03.021

СТІЙКІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ ТА ЇХ УТИЛІЗАЦІЯ МІКРООРГАНІЗМАМИ

Голуб Н. Б.1, Shi Xinhua 2, Левтун І. І.1

1Національний технічний університет Україны  «Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського
2Advanced Materials Institute of SDAS, China

З розвитком використання антибіотиків відбувається їх розповсюдження у природному середовищі. Наявність антибіотиків в середовищі змінює склад мікроорганізмів та інших живих істот та їх співвідношення, що спричиняє негативний вплив  на біохімічні процеси, які перебігають в довкіллі.   Розповсюдження генів стійкості до антибіотиків у мікроорганізмів навколишнього середовища є проблемою екологічної безпеки та здоров’я людини.

Мета. Метою роботи є аналіз механізмів адаптації мікроорганізмів до дії антибіотиків та методів їх утилізації.

Результати. Наведено механізми адаптації мікроорганізмів до антибіотиків. Показано умови за яких відбувається утилізація антибіотиків різних класів мікроорганізмами.

Висновки. Методи деструкції антибіотиків залежать від його структури та фізико-хімічних властивостей. Фізико-хімічні методи використовуються для локального очищення і не застосовуються для утилізації антибіотиків в природному середовищі. При цьому продукти розкладу також можуть мати негативний вплив на клітини мікроорганізмів.

В залежності від класу антибіотиків їх біодеструкція відбувається різними видами мікроорганізмів. Показано, що сульфоніламіди і амфінеколи легко руйнуються багатьма гетеротрофними бактеріями; біодеградація аміноглікозидів відбувається штамом Pseudomonas spp.; тетрациклінів – грибами; β-лактамів - за допомогою асоціації мікроорганізмів Burkholderiales, Pseudomonadales, Enterobacteriales, Actinomycetales, Rhizobiales, Sphingobacteriales. Для утилізації конкретного класу антибіотиків необхідно створювати консорціум деструкторів.

Ключові слова: Утилізація антибіотиків, резистентність мікроорганізмів, тетрациклін, норфоксанцин, фактори резистентності.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021