Оберіть свою мову

IISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 14, № 3, 2021
С.5-21 , бібліогр. 107
УДК: 577.112:577.322:576.342:615.36
https://doi.org/doi.org/10.15407/biotech14.03.005.

ХОРІОНІЧНИЙ ГОНАДОТРОПІН: СТРУКТУРНА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ, МЕТАБОЛІЧНИЙ ШЛЯХ, ФУНКЦІЇ, ОТРИМАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

О. К. Гулевський, Ю. С. Ахатова

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України, Харків

Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) є одним із ключових гормонів, необхідних для підтримання вагітності. У той же час він виконує багато інших біологічних функцій, що обумовлено впливом на активність імунних клітин, здатністю взаємодіяти як мінімум з трьома типами рецепторів і активувати різні сигнальні каскади. Було ідентифіковано кілька структурних форм ХГЛ і їх комбінацій. Така структурна гетерогенність є причиною варіацій не тільки виявленості та спрямованості функціональної активності гормону, але й механізмів його дії, ступеня зв'язування з іншими молекулами і умов дисоціації.

Мета. Огляд сучасного уявлення про роль і механізми біологічної активності ХГЛ і його ізоформ, а також виявлення фізико-хімічних чинників, що впливають на повноту вивільнення ХГЛ з біологічної сировини і стабільність ізольованого препарату при зберіганні.

Методи. Проведено комп'ютеризований пошук літератури з використанням трьох електронних баз даних з 1980 по 2020 рік. Для виявлених досліджень з молекулярної біології, біохімії та клінічної практики проведено описовий та порівняльний аналіз.

Результати. У цьому огляді представлено детальний біохімічний і фізіологічний аналіз ХГЛ і його споріднених молекул. Розглянуто особливості вимірювання його вмісту в тканинах, методи виділення і очищення, складнощі, пов'язані з низькотемпературним зберіганням, а також спектр клінічного застосування препаратів ХГЛ і передбачувані на сьогоднішній день їх нові терапевтичні можливості.

Висновки. ХГЛ характеризується великим спектром різнопланових функцій і область його застосування в лабораторній діагностиці та клінічній практиці все ще розширюється. У той же час залишається актуальним з'ясування механізмів його множинних терапевтичних ефектів, в тому числі протипухлинної дії, а також механізмів дисоціації в умовах низькотемпературного зберігання, що може вирішити проблему підтримки стабільності цього гормону.

Ключові слова: хоріонічний гонадотропін, кордова кров, α і β субодиниці ХГЛ, зберігання ХГЛ.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021