Оберіть свою мову

IISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 14, № 3, 2021
С. 30-38, бібліогр. 24, англ.
УДК: 577.112
https://doi.org/doi.org/10.15407/biotech14.03.030

L-АРГІНІН І L-ГЛУТАМІНОВА КИСЛОТА ПІДВИЩУЮТЬ ЯКІСТЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ОЧИЩЕННЯ ПРОТЕЇНУ С З ДОНОРСЬКОЇ ПЛАЗМИ

І. І. Паталах, Т. Ф. Дроботько, А. О. Тихомиров

Інститут біохімії ім.О. В. Палладіна НАН України, Київ

Сучасне великомасштабне виробництво фармакологічних препаратів крові орієнтоване на розширення номенклатури продуктів і більш глибоку екстракцію цільових протеїнів, особливо на стадії їх попереднього очищення. Зокрема, ця проблема стає критичною для виділення протеинов, подібних до протеїну C (PC), який присутній в плазмі в невеликій кількості.

Мета. Поліпшити склад буфера так, щоби мінімізувати взаємодію РС з іншими протеїнами і ліпідами, які неминуче присутні у вихідному матеріалі.

Методи. Вміст протеїну С в плазмі та її похідних оцінювали за амідолітічною активністю щодо хромогенного субстрату S2366. Зменшення кількості гомологічних домішок і збагачення плазми протеїном С забезпечували шляхом селективної об'ємної адсорбції на ДЕАЕ-целюлозі.

Результати. У роботі ми показуємо, що еквімолярна суміш двох амінокислот (L-аргінін і L-глутамінова кислота) істотно збільшувала вміст протеїну C на етапі попереднього очищеня кріо-збідненої плазми, який включає початкове розбавлення і подальше збагачення плазми протеїном C за рахунок зв'язування на DEAE-целюлозі. Додатково виявлено, що розчини цих амінокислот при спільній дії інгібують індуковану амідолітичну активність протеїну C і підвищують його розчинність (на відміну від інших протеаз плазми).

Висновки. Внесення суміші амінокислот L-аргініну і L-глутамінової кислоти в кріозбіднену плазму значно оптимізує стадію попереднього очищення протеїну C, забезпечуючи 5-кратне збільшення його виходу після елюції з DEAE-целюлози.

Ключові слова: Протеїн С, донорська плазма, фракціонування, L-аргінін, L-глутамінова кислота/

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021