Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 5, 2020
С. 73-86, бібліогр. 49, англ.
УДК:  579.695
https://doi.org/10.15407/biotech13.05.073

ВЗАЄМОДІЯ ОБЛІГАТНО-АНАЕРОБНОГО ДЕСТРУКТОРА ТВЕРДИХ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ Clostridium butyricum GMP1 З РОЗЧИННИМИ СПОЛУКАМИ ТОКСИЧНИХ МЕТАЛІВ Cr(VI), Mo(VI) ТА W(VI)

 В. M. Говоруха, O. A. Гаврилюк, Г. В. Гладка, І. О. Біда, O. Б. Таширев

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

Збільшення забруднення навколишнього середовища токсичними металами є актуальною проблемою у всьому світі, що потребує ефективного вирішення. Метою роботи було вивчити динаміку взаємодії сполук Cr(VI), Mo(VI), W(VI) з облігатно-анаеробними мікроорганізмами Clostridium butyricum GMP1, які ферментують органічні сполуки, синтезуючи водень. Використовували стандартні методи для визначення рН і Eh, складу газу та концентрації металів. Застосування Clostridium butyricum GMP1 виявилось корисним для дослідження його взаємодії з токсичними металами. Вищий окисно-відновний потенціал металу забезпечував можливість його швидшого та ефективнішого відновлення. Встановлено закономірності відновлення токсичних металів Cr(VI), Mo(VI) та W(VI) за допомогою облігатно-анаеробного штаму Clostridium butyricum GMP1. Експериментальні дані підтвердили термодинамічно розраховану кореляцію між окисно-відновним потенціалом відновлення металу до нерозчинної форми та ефективністю його видалення. Отримані результати можуть слугувати основою подальшої оптимізації та розвитку екологічних біотехнологій для очищення стічних вод з одночасною деструкцією твердих органічних відходів та синтезом водню.

Ключові слова: термодинамічне прогнозування, токсичні метали, органічні відходи, екологічні біотехнології, водневе зброджування.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020