Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 5, 2020
С. 62-72, бібліогр. 23, англ.
УДК:  577.112:57.083.3
https://doi.org/10.15407/biotech13.05.062

ОТРИМАННЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИТІЛ ДО ТКАНИННОГО АКТИВАТОРА ПЛАЗМІНОГЕНУ: ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРОМБОЦИТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОТОКОВОЇ ЦИТОФЛУОРИМЕТРІЇ

 О. І. Юсова1, Т. В. Гриненко1, Т. О. Гончаренко1, Л. Г. Капустяненко1, А. О. Собченко2, А. О. Тихомиров1 

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ
2Центр крові Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”, Україна, Київ

Тканинний активатор плазміногену (ТАП) — один з ключових протеїнів плазміноген/плазмінової системи, який здійснює перетворення плазміногену на активну протеїназу плазмін. Тромбоцити, з поверхнею яких зв'язуються плазміноген і тканинний активатор, забезпечують стимулювальний ефект на реакцію активації. Метою роботи було отримати Полі клональні антитіла до ТАП, вивчити їхні імунохімічні властивості та дослідити взаємодію тканинного активатора з тромбоцитами методом протокової цитофлуориметрії. Застосовували такі експериментальні підходи: імунізація кроля тканинним активатором, отримання імунної антисироватки, синтез імуноафінного сорбенту на основі тканинного активатора, імуноензимний аналіз (ELISA), протокова цитофлуориметрія. Одержано поліклональні моноспецифічні антитіла до тканинного активатора, що характеризувалися високою афінністю до антигену (Kd = 4,05 ? 10–9 М). За допомогою антитіл методом протокової цитофлуориметрії показано, що на плазматичній мембрані неактивованих тромбоцитів є сайти зв'язування тканинного активатора, кількість яких збільшується за агоністіндукованої стимуляції клітин. Виявлено субпопуляції тромбоцитів, що відрізняються за здатністю зв'язувати на своїй поверхні тканинний активатор. Отримані дані мають важливе значення для з'ясування механізмів залучення тромбоцитів до регулювання швидкості фібринолітичного
процесу.

Ключові слова: тканинний активатор плазміногену (ТАП), імунізація, поліклональні антитіла, тромбоцити, протокова цитофлуориметрія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020