Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 5, 2020
С. 87-100, бібліогр. 36, англ.
УДК: 579.61
https://doi.org/10.15407/biotech13.05.087

ВПЛИВ ЕКСТРАКТІВ ЇСТІВНИХ ПЛОДІВ НА КИШКОВУ МІКРОБІОТУ, ВИДІЛЕНУ З ПАЦІЄНТІВ З НЕКОМУНІКАТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ, ПОВ'ЯЗАНИМИ З ХРОНІЧНИМ ЗАПАЛЕННЯМ  

Т.В. Мелешко1, 2, О.В. Паллаг1, 2, Р.О. Рукавчук2, Л.С. Юсько1, 2, Н.В. Бойко1, 2

1Ужгородський національний університет, кафедра клініко-лабораторної діагностики та фармакології, стоматологічний факультет, Україна
2Ужгородський національний університет, науково-дослідний і навчальний центр молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок, Україна

Метою роботи було дослідити кишкову мікробіоту у пацієнтів з некомунікативними захворюваннями, пов’язаними з хронічним запаленням, зокрема ожирінням, цукровим діабетом 2-го типу, атеросклерозом серцево-судинними захворюваннями, а також з’ясувати потенційну здатність екстрактів плодів їстівних рослин пригнічувати ріст окремих умовно-патогенних мікроорганізмів.

В обмеженому клінічному дослідженні аналіз мікробіоти кишечника проводили рутинним методом, а також за допомогою qPCR. Вивчено антибактеріальні властивості екстрактів плодів їстівних рослин стосовно відібраних умовно-патогенних мікроорганізмів.

Склад кишкової мікробіоти пацієнтів з ожирінням характеризувався збільшенням кількості Enterococcus spp. та Lactobacillus spp. поряд зі зменшенням кількості Escherichia coli. Зниження рівня E. coli та лактобактерій спостерігали у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу. За атеросклерозу відзначали  збільшення стрептококів, ентерококів та ентеробактерій, тоді як у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями наявним було додаткове підвищення кількості стафілококів та кандид поряд зі зниженням E. coli. Зменшення кількості Bifidobacterium spp., Bacteroides spp., Roseburia intestinalis та Аkkermansia muciniphila спостерігали у пацієнтів усіх груп. Ріст Klebsiella spp. пригнічували екстракт червоної смородини (Ribes rubrum) і сливи (Prunus domestica); Enterobacter spp. — екстракт черешні (Prunus avium); Proteus spp. — екстракт чорниці (Vaccinium myrtillus) та кизилу (Cornus mas); Staphylococcus spp. —екстракт чорної смородини (Ribes nigrum), черешні (Prunus avium), сливи (Prunus domestica), йошти (Ribes nigrum ? Ribes divaricatum ? Ribes uva-crispa), аличі (Prunus cerasifera) та кизилу (Cornus mas).

Отримані дані можуть бути використані для ранньої діагностики некомунікативних захворювань та для їхньої профілактики за допомогою персоніфікованого харчування.

Ключові слова: ожиріння, цукровий діабет 2-го типу, атеросклероз, серцево-судинні захворювання, кишкова мікробіота, плоди їстівних рослин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020