Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкований варіант)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

 

Ж-л Biotechnologia Acta Т. 13, № 2, 2020
С. 56-64, бібліогр. 23, англ.
УДК: 633.11:581.16
https://doi.org/10.15407/biotech13.02.056

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ОЛІЇ ІЗ ЗЕРНА ДЕЯКИХ ВИДІВ ТЕТРАПЛОЇДНОЇ ПШЕНИЦІ

 Л. І. Реліна О. Г. Супрун Р. Л. Богуславський С. Ю. Діденко Л. А. Вечерська О. В. Голік

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, лабораторія генетики, біотехнології та якості, Харків, Україна

Незважаючи на те, що пшениця ніколи не належала до олійних культур, олію з пшеничних зародків та висівок вважають цінною, оскільки вона містить важливі біоактивні сполуки. Більшість досліджень цій галузі проводять на традиційних комерційних сортах пшениці. Водночас інтерес селекціонерів, виробників та споживачів повертається до давніх та малопоширених видів пшениці. З огляду на вищезазначене, ми поставили за мету оцінити тетраплоїдні види пшениці (Triticum. dicoccoides var. pseudojordanicum, Triticum dicoccum, Triticum timofeevii, Triticum persicum var rubiginosum, Triticum durum var. falcatamelanopus, Triticum polonicum var. pseudocompactum і Triticum aethiopicum var. densimenelikii) за показниками жирнокислотного складу. Для оцінювання використовували зерно врожаю 2015, 2016, 2017, 2018 та 2019 рр. Метилові ефіри жирних кислот готували за модифікованим методом Пейскера. Жирнокислотний склад аналізували методом газової хроматографії.

У зерні видів тетраплоїдної пшениці було знайдено шість основних жирних кислот, і найвищим був рівень лінолевої кислоти. Співвідношення ненасичених кислот до насичених у зерні дикорослої полби T. dicoccoides var. pseudojordanicum було дещо нижчим, ніж у зерні сортів культурної полби. T. timofeevii, сорти полби Голіковська і Романівська, а також сорт твердої пшениці Спадщина мали найкращі співвідношення ненасичені/насичені жирні кислоти.

Не отримано доказів погіршення якості зерна за показником рівнів ненасичених жирних кислот. Ми не спостерігали закономірностей у варіабельності вмісту жирних кислот у зерні досліджених видів.

Ключові слова: види тетраплоїдної пшениці, жирні кислоти, якість олії, газова хроматографія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020